Konkurransen Norges beste gårdsbutikk har som formål å løfte frem alle de fine gårdsbutikkene som bugner av egenproduserte produkter og lokalmatvarer og som er et vel verdt et stopp.

Vinneren av Norges Beste Gårdsbutikk 2022, Loftet Gardsbutikk Fv; Agneta Lindén Moen - HANEN, May-Lis Ekstrøm Hoel - Loftet Gardsbutikk og juryleder Kari Hasselknippe.

Vinneren er kåret

Vinneren av Norges Beste Gårdsbutikk 2022 er kåret. Loftet Gardsbutikk & Kafé på Eidsvoll-gården Hol Vestre gikk av med seieren i år. De får en premie på 10 000 kroner, i tillegg til heder, ære og fortjent oppmerksomhet.

Enstemmig jury

Juryen var enstemmig i sin vurdering av vinneren. Den har lagt vekt på totalopplevelsen knyttet til et besøk på Loftet Gardsbutikk & Kafé, og mener samtidig at May-Lis Ekstrøm Hoel og gårdsbutikken er en god ambassadør for norsk gårds- og lokalforedlet mat. Juryen berømmer også Ekstrøm Hoel for å være aktiv i sosiale medier, en viktig markedsføringskanal for en virksomhet av denne typen.

Ildsjel i lokalmiljøet

Loftet Gardsbutikk er en helårsåpen gårdsbutikk og kafé. Her har May-Lis Ekstrøm Hoel skapt et populært og levende samlingssted og utfluktsmål både for lokale og tilreisende gjester. Hit kommer folk for å handle, og for å nyte et bredt utvalg av bakst og mat, som i stor grad er laget med råvarer fra gården.
Eieren er en ildsjel i lokalmiljøet, og i tillegg til å drive butikk og kafé, tilbyr hun også kulturaktiviteter og konserter på gården. Hun er opptatt av å vise frem norsk landbruk og gårdsprodukter for gjestene og kundene sine, noe som har vært en tydelig drivkraft og målsetning under etableringen og driften av gårdsbutikken. Egenproduserte råvarer som kjøtt fra storfe, utegris og korn er viktige elementer i serveringstilbudet, og selges også i gårdsbutikken.
Både service og matopplevelser holder høy kvalitet, noe mange og gode tilbakemeldinger fra kunder vitner om.

Om konkurransen

Konkurransen Norges beste gårdsbutikk er en konkurranse i regi av HANEN som skal bidra til å løfte kvaliteten på opplevelsen og lønnsomheten til norske gårdsutsalg og lokale utsalg.
Vi skal premiere dem som ønsker å utvikle og satse på sin gårdsbutikk (på helårsbasis) med et selgende vareutvalg, eksponering og gjerne med foredling i form av matservering.
Markedsføring av utsalget skal vektlegges, og kommersiell teft skal belønnes.

Kriterier

  • Gårdsbutikken er en enkeltstående butikk eller utsalg på en gård.
  • Tilbyr i hovedsak lokalforedlet mat og drikke, enten servert på menyen eller solgt som produkt. Lokale håndverksprodukter kan også inngå.
  • Er en god representant for norsk gårds- og lokalforedlet mat, foredlet eller produsert av norske bønder og lokale produsenter.*

NB: Du kan nominere flere kandidater men kan bare nominere den samme bedriften én gang.


Nominering og juryering

Publikum nominerer sin favoritt gårdsbutikk. De tre som har flest nominasjoner går videre til finalen hvor de blir vurdert av en uavhengig jury bestående av kompetansen innenfor salg, reiseliv og landbruk:
Cecilie Louise Berg, frilans mat- og reisejournalist
Kari Hasselknippe, konseptutvikler
Kyrre Romuld, faglig leder Norsk reiselivsfagkole på Geilo
Kari Marte Sjøvik, rådgiver for lokalmat og reiseliv i Norges Bondelag

Vinner får 10 000 kr i premie i tillegg til promotering og synliggjøring i medier.

Tidligere vinnere: