HANEN, ByBi og Norges Birøkterlag skal arrangere NM i honning!

 Fv: Bendik Walderhaug Haug fra ByBi, Julie Øyan fra HANEN og Astrid Bjerke Lund fra Norges Birøkterlag

Fv: Bendik Walderhaug Haug fra ByBi, Julie Øyan fra HANEN og Astrid Bjerke Lund fra Norges Birøkterlag

På bakgrunn av HANEN sin erfaring med gjennomføring av konkurranser tok ByBi og Norges Birøkterlag kontakt med HANEN for å høre om de kunne bistå som prosjektleder på en eventuell ny gjennomføring av NM i honning, og det ville de!

Bedømming, premieutdeling og festmiddag skal gjennomføres i Oslo i slutten av januar 2024.

Arrangementsstyret består av HANEN, Norges Birøkterlag og ByBi. HANEN er prosjektleder for gjennomføring av NM i honning, og ByBi og NorBi bistår blant annet med spisskompetanse fra ByBi HonningHub, rekruttering, kommunikasjon og evaluering. Styret er takknemlig for at Honningcentralen gir et økonomisk bidrag til NM i honning.

På lengre sikt så er visjonen å bruke kunnskapen vi tilegner oss fra NM i honning til å utvikle konkurransen enda mer, og skape en plattform for mangfoldet av honning i Norge.
Ved å profilere deltakerne og vinnerne kan vi forsterke norske birøkteres stolthet over honningen sin, motivere birøktere til innovasjon for å øke sortiment av norske varianter i butikkhyllene, samt stimulere til økt etterspørsel etter norsk honning i Norge.

Å øke norskandelen i honningforbruket her hjemme er viktig for birøkterne, og dette er en av flere grunner for hvorfor NM er viktig for oss. Vi er glade for å bidra mer i samarbeidet med ByBi, og topp å få med Hanen på laget, sier Hilde Merete Øverby, generalsekretær i Norges Birøkterlag, i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Vi gleder oss alle sammen til et blomstrende samarbeid!