Klostergarden ®

Hvor kommer den gode smaken fra? Her er noen av ingrediensene i lam fra Klostergarden: Friskt grønt gras. Et frodig lettsaltet beite preget av nærheten til havet. Et åpent landskap og århundrer med rike mattradisjoner. Respekten for mennesker, dyr og miljø. Dette er ingrediensene i lam fra Klostergarden. Du vil garantert kjenne det på smaken! Lammene beiter utelukkende ute, i det særegne kystlandskapet som preger områdene i tilknytning til Klostergarden. Dette sikrer god kontroll med dyrene hele året og gjør at vi kan dokumentere alle ledd i produksjonen.   Fotograf: Anne Lise Norheim

Vi fostrer frem storfe av rasen Limousin her på Klostergarden. Limousinrasen stammer fra Frankrike og avles frem på grunn av sine unike egenskaper med hensyn til kjøttproduksjon. Dette er ammekyr som går med kalv ute på beite i rundt seks måneder og så blir kalvene tatt inn for videre oppfôring på grovfôr og tilskudd. Når kalven blir tatt i fra går kyrne ute til de tas inn for slakt. Kjøtt av rasen Limousin har fin mørhet og marmorering, som som gir saftighet og god smak.   Fotograf: Inger Lise Rettedal

Vi har mange gode leverandører og samarbeidspartnere som bidrar til at vi kan lage kvalitetsprodukter her på Klostergarden. Alt fra fôrprodusenter og avløysere til distribuenter. Vi er opptatt av kvalitet i alt vi gjør! Vi har 45 flinke lammeprodusenter i nærområdet som leverer lam til Klostergarden, etter strenge kvalitetskriterier. Sammen med oss produserer de gode råvarer, lam som beiter utelukkende ute, på lettsaltet havbeite, gjennom hele beitesesongen. Dette mener vi gir en særegen smak på kjøttet. Samtidig er det godt å vite at lam fra Klostergarden beiter i det unike kulturlandskapet du finner rundt selve klosteret og områdene rundt. Vi leverer våre råvarer til Nortura, som plukker ut de beste lammene og i samarbeid med oss gjør dem om til varemerker som du kan kjøpe i butikk. Du finner Klosterlam i butikkene til Rema1000 i Rogaland og Etne. Så er det din oppfatning og opplevelse av varen som gjør dem til ekte merkevarer.   Fotograf: Inger Lise Rettedal

Landskapet på og rundt Utstein Gard er preget av mange hundre års beitebruk og at folk har dyrket jorden enda lenger. Åpne flater omkranset av karakteristiske steingjerder har gitt et typisk, historisk kystlandskap. Garden ble fredet i 1999 under kulturminneloven som Utstein kulturmiljø. Formålet med fredingen var å sikre og ivareta det særpregede kulturmiljøet og beitemarkene ved Utstein kloster. Det sies i forskriften om fredringen at dette området har særlig nasjonal verdi med de kulturhistoriske, landskaps- og landbruksmessige elementene som gir området særpreg.   Fotograf: Anne Lise Norheim

Gardsutsalget på Utstein finner du i det gamle sjøhuset som ligger like nedenfor Utstein Kloster. Gardsutsalget ble i 2019 nominert til EU Mies Award - en europeisk pris for samtidsarkitektur. Restaureringen av sjøhuset fra ca. 1850 ble støttet av Kulturminnefondet, Riksantikvaren, Inge Steenslands Stiftelse, Rogaland fylkeskommune og tidligere Rennesøy kommune. Sjøhuset ble ferdig restaurert høsten 2017 og ble offisielt åpnet av daværende landbruks- og matminister Jon Georg Dale 28. mai 2018. Sjøhuset er en del av Klostergarden/Utstein Gard. Klostergarden har signert Matmanifestet i Rogaland og er med i Bondens Marked og Reko-ringene i matregionen. I gardsutsalget finner du unike produkter fra Utstein Gard og andre produsenter i matregionen. Perfekte gaver for den som ønsker seg noe annerledes og spesielt. Eksempler på ting du kan få kjøpt i gardsutsalget er skinnfeller, fenalår, garn, tovede produkter, kalender, kokebøker, designputer, designhansker, gensre, luer, lys, pizzastål fra den lokale smeden vår, særegne plakater og nummererte trykk av illustratør Hilde Thomsen, saft, sjokolade og marmelader. Betaling med kort eller vipps. Parkering ved den offentlige parkeringsplassen like bortenfor Utstein Kloster. Du trenger ikke betale for å komme inn. Utsyn til det vakre kulturlandskapet her ute får du på kjøpet. Velkommen til gards!   Fotograf: Fredrik Ringe

På garden er det rundt 380 mål med dyrket mark, i tillegg til rundt 1200 mål kulturbeite. Vi bruker vekstskifter for å bedre jordsmonnet på garden og for å unngå monokultur. I 2015 startet vi også et innovasjonsprosjekt hvor vi fôrer våre okser på norsk bygg for å redusere kraftfôrforbruket og dermed benytte minimale mengder av soya fra Sør-Amerika.   Fotograf: Inger Lise Rettedal

Utstein Gard ligger på Klosterøy cirka 30 minutter nord for sentrum av Stavanger. Garden er på rundt 1600 mål, og klosteret ligger midt i eiendommen. Utstein opptrer i historiske kilder som kongsgård alt på 800-tallet. Selve klosteret ble oppført rundt år 1200. Klosteret er det eneste fullt bevarte middelalderklosteret i Norge. Bygningene og området rundt har opp igjennom tidene blitt brukt allsidig. Her har det vært både høvdingesete, kongsgård, kloster, herregård, slektsgard og nå er selve klosteret drevet av Museum Stavanger. Utstein Gard har vært slektsgard fra år 1700. Den produksjonen som er her i dag bygger på generasjoner av kunnskap og ektefølt engasjement for jordbruket og dyrehold. I dag drives den av 11. generasjon av Inger Lise og Anders Schanche Rettedal. På garden er det rundt 600 vinterfôra sau, 1200-1500 lam, 1500 slaktegris, 10-30 utegående gris, 30 ammekyr med påsett og et stort kulturlandskap å holde i hevd.   Fotograf: Anne Lise Norheim

I 2015 satte vi for første gang ut skogsgriser her på Utstein. Dette er Noroc-griser med Duroc far, altså ordinær og trygg edelgris fra Nortura. Det som gjør akkurat disse få grisene annerledes, er at de vandrer fritt ute i et skogholt her på Utstein, fra de kommer til garden til de reiser herfra. Der ute spiser de bær, røtter og annet de finner i skogen, i tillegg har de ordinært fôr og sluttfôres med overskuddsgrønnsaker og frukt fra en av dagligvarebutikkene lokalt.   Fotograf: Mat fra Norge/Mette Møller

Bondens Marked Spesialitet Vegskilt Gardsmat/Bygdeturisme (HANEN)
Se i kart Bedriftens nettside
Kontaktperson Inger Lise Rettedal
Adresse Utstein Gard, Mosterøyveien 802
4156 Mosterøy
Telefon 97081415
Lengdegrad 5.588272
Breddegrad 59.102795

Klostergarden® har sitt utspring i Utstein Gard som omslutter Utstein Kloster, Norges eneste bevarte middelalderkloster. Vi driver bærekraftig matproduksjon i et fredet kulturmiljø. Garden ble fredet fordi Utstein har særlig nasjonal verdi med de kulturhistoriske, landskaps- og landbruksmessige elementene som gir området særpreg. Det er på denne historiske grunnen vi på Utstein produserer lam, skogsgris og storfe. Vi har også et unikt gardsutsalg, og tilbyr sakte opplevelser i et historisk kulturlandskap.

Utstein® Gard er på 1700 mål, av dette er 420 dyrket areal, i tillegg kommer forpaktet areal. Nå produseres det årlig rundt 1600 slaktegris, inkludert 10-30 utegående gris, storfekjøtt fra 30 ammekyr og lam fra rundt 600 vinterfôrede sauer. Den sistnevnte produksjonen resulterer i om lag 1000-1500 lam årlig, hvorav rundt 700 lam selges på markedet. Det er rike tradisjoner for å utvikle kvalitetsmat på Klostergarden, og vi lover deg trygg og god mat bygget på generasjoner med kunnskap.

Utstein er et fredet kulturmiljø. Det er ikke åpen ferdsel på garden som består av dyrket mark, kulturbeite og innmark. Her går dyr på beite året rundt. Klostergarden tar i mot grupper av besøkende etter avtale, og tilbyr også skreddersydde aktiviteter og opplevelser. På klostergarden.no ser du noen av tingene du kan oppleve på Utstein og Klostergarden.

Omvisningene starter og slutter i gardsutsalget som ligger i et gammelt sjøhus like nedenfor Utstein Kloster. Sjøhuset er fra ca. 1850 og har en helt spesiell atmosfære. Restaureringen av sjøhuset (2017) ble støttet av Kulturminnefondet, Riksantikvaren, Innovasjon Norge, Inge Steenslands Stiftelse, Rogaland fylkeskommune og tidligere Rennesøy kommune. Sjøhuset ble offisielt åpnet av daværende landbruks- og matminister Jon Georg Dale i 2018. Sjøhuset ble i 2019 nominert til EU Mies Award – en europeisk pris for samtidsarkitektur. Eksempler på ting du kan få kjøpt i gardsutsalget er spekemat, skinnfeller, ullprodukter, bøker, puslespill, designprodukter, kunst, samt lokal mat og drikke. 80 % av varene er kjøpt fra matregionen vi er en del av og over 90 % fra leverandører i Norge. Betaling med kort eller vipps. Parkering ved den offentlige parkeringsplassen like bortenfor Utstein Kloster. Utsyn til det vakre kulturlandskapet får du på kjøpet.

Velkommen til historiske Utstein!

Les mer