Vegskilt logo

Veghaneskiltet eller vegskiltsymbolet 650.40 for "Gardsmat/bygdeturisme" er det formelle navnet på det flotte skilte. Skiltet er en del av Vegvsesenets serviceskiltordning og skal gi de veifarende informasjon om ulike typer av bedrifter som faller inn under ordningen.

Skiltordningen skal hjelpe bedrifter som faller inn under ordningen med å nå ut til potensielle kunder og bidra ta at disse potensielle kundene finner fra til bedriften.

Sommeren 2005 kom de første brune og hvite vegskiltsymbolene for ”Gardsmat/bygdeturisme” med skiltnummer 650.40 på plass. Det var en stor begivenhet for HANEN at organisasjonen fikk et offentlig vegskiltsymbol som kan vise til våre virksomheter til de veifarende.

Per i dag er170 virksomheter er godkjent av HANEN per 15.04.13 for å kunne benytte det nye. Det ingen plikt for disse å være medlem av HANEN, men mange er det. Det alle bedrifter som søker om å få ”Veghaneskilt” må gjøre er å søke først HANEN om godkjenning for at de er en type bedrift som falle inn under ordningen og holder den kvaliteten som kreves og kan knytte seg til verdigrunnlaget til HANEN. Men det er Vegvesenet som sitter med siste ordet i saken og gir endelig godkjenning.

 

HANEN er opptatt av å markedsføre skiltordningen overfor publikum og alle de som reiser langs veiene slik at folk lettere kan forstå hva symbolet betyr og kan finne mange av de perlene av gardsmat og bygdeturisme bedrifter som finnes rundt i hele Norge. Derfor sender HANEN ut pressemeldinger hver sommer og sørger for at skiltordningen blir behørig omtalt i ulike nasjonale og lokale medier.

Kvalitetssikring av skiltordningen er viktig og dette er et arbeid som HANEN vil intensivere i tiden fremover. Det betyr at vi i samarbeid med Vegvesenet skal sørge for at de bedriftene overholder kravene til ordningen og gir de veifarende en positiv opplevelse, men dette er en krevende jobb og vi tar derfor imot tips om bedrifter som ikke lenger kan sies å falle inn under ordningen.

God tur med Veghanen som veiviser!

Sentrale dokumenter: