Vegskilt logo

Veghaneskiltet er vegskiltsymbol 650.40 for "Gardsmat/bygdeturisme. Skiltet er en del av Vegvesenets serviceskiltordning og skal gi de veifarende en indikasjon på at man her kan finne et tilbud innen gårdsmat og bygdeturisme..

Skiltordningen skal hjelpe å synliggjøre bedrifter som faller inn under ordningen, og bidra til at veifarende finner frem til bedriften.

Sommeren 2005 kom det første vegskiltsymbolene for ”Gardsmat/bygdeturisme” med skiltnummer 650.40 på plass. Det var en stor begivenhet for HANEN at organisasjonen fikk et offentlig vegskiltsymbol som tilgjengeliggjør denne type bedrifter.

Man må ikke være medlem i HANEN for å få Gardsmat/bygdeturisme - skilt, men HANEN - medlemmer oppnår en redusert administrasjonskostnad i forbindelse med søknaden. Før man sender søknaden til Statens vegvesen må man altså ha en godkjenning fra HANEN.

 

Bedrifter som ønsker serviceskiltet Gardsmat/bygdeturisme, må i første instans søke HANEN om godkjennelse. HANEN har ansvaret for å godkjenne at kvaliteten på tilbudet virksomheten har tilfredsstiller de krav som stilles og kan knyttes til HANENs verdigrunnlag. Statens Vegvesen har ansvaret for søknaden om selve skiltingen

Kvalitetssikring av skiltordningen er viktig og det er viktig at bedrifter som har dette skiltet kan sies å ha et reelt tilbud til veifarende

God tur med Veghanen som veiviser!

Sentrale dokumenter: