Berg Gård

Tunet på Berg Gård   Fotograf: Steinar Johansen

Spekemat fra Berg Gård

Vegskilt Gardsmat/Bygdeturisme (HANEN)
Se i kart Bedriftens nettside
Kontaktperson Kirsti Farbu
Adresse Kjelvikvegen 71
7670 Inderøy
Telefon 74 15 52 07
Mobiltelefon 97131405
Lengdegrad 11.177414
Breddegrad 63.901875

Vi ønsker deg velkommen til Berg Gård! Her kan du ta del i historien om byfolket som ble bønder da et lam i 30-årsgave førte til husdyrhold og slakteri. Gården ligger på en høyde i Inderøys vakre kulturlandskap, og gårdens sauer fungerer som gartnere!

Berg Gård er Norges første godkjente gårdsslakteri for småfe, og gårdsmatkjøkkenet foredler lam,

frilandsgris og honning. Slakteriloftet er et spisested med spesiell atmosfære, hvor vi serverer lam og

frilandsgris som aldri har forlatt gården. I landhandelen har vi forsøkt å gjenskape en krambu fra

gamle dager. Sammen med gamle skilt, bokser og snurrepiperier henger det spekepølser og tørka

kjøtt. Lukta fra røkte pølser, blandet med lukta av tjære gir også en spesiell opplevelse.Det gamle

kulturlandskapet med sine kulturminner er omhyggelig restaurert, og kulturlandskap, historie og

tradisjon står sentralt i drifta på Berg Gård. Vi ønsker deg velkommen til gårds for kultur- og

matopplevelser!

Les mer