Gripen gard og rurale tidsreiser

Kopplammet Pippi får flaska si. Kristine er ekstramammaen hennar.   Fotograf: Helenen Olli Sollid

Gripavika. Fem min gange frå tunet i Gripen. Her ligg båtane som gjestane kan låne medan dei bur i Gripen. Det er her ein startar den lille båtreisa ut til Roseholmen, om ein bur der.   Fotograf: Remi Grebot

Fine aurar. Gjestar i Gripen kan låne fiskegarn og båt, og fiske sine eigne aurar og ei og anna røye.   Fotograf: Helenen Olli Sollid

Systova (Crafters nest)   Fotograf: Helene Olli Sollid

Writers nest eller Skrivestova. Det starta med ei forfattarvenninne som hadde lyst å vere og skrive ein roleg og vakker stad, og så vart Skrivestova til. Det vesle huset er fylt med bøker av mange slag. Ein kan gå tørrskodd til kompostoalett rett utanføre hytta. Liten terasse med bålfat og kveldsol.   Fotograf: Helene Olli Sollid

Liten skriveplass i Skrivestova.   Fotograf: Helene Olli Sollid

Skrivestova.   Fotograf: Helene Olli Sollid

Utsikt frå Skrivestova og Systova.   Fotograf: Helene Olli Sollid

Sauer på beite rett utanføre døra.   Fotograf: Helene Olli Sollid

Tunet i Gripen   Fotograf: Helene Olli Sollid

Hananskiltet me er så stolte av heng på mjølkerampen. Ser du dette, er du på rett veg.   Fotograf: Helene Olli Sollid

Islandshønsa fikk skugge under rododendronen.   Fotograf: Helene Olli Sollid

Nelly og hønene ruslar fritt ikring.   Fotograf: Helene Olli Sollid

Roseholmen. Ei lita øy i Storavatnet. Storavatnet er "stille vatn", dvs at det er det ikkje er lov med motor på båten. (grunneigarar har lov om dei må bruke båt i drifta). Robåt, vester og fiskegarn høyrer med i leiga av holmen. Og stor lavvo med tregolv og vedomn, sjølvsagt.   Fotograf: Helene Olli Sollid

Utsikt frå lavvoen.   Fotograf: Helene Olli Sollid

Det er fleire økser, sager, og forskjellig vertøy i lavvoen, slik at det går an å lage ting. I tillegg kan du leige spikkekofferten, der er det spikkekniver, skjeiknivar, slipeutstyr mm.   Fotograf: Helene Olli Sollid

Når det er så tørt at det er risikabelt å fyre opp eit bål ute, kan ein løfte ut heile omnen og fyre opp der. Så får ein bålkosen likevel.   Fotograf: Helene Olli Sollid

Du ordnar det til slik du vil ha det! Gjer det til di hole!   Fotograf: Helene Olli Sollid

Middagen kan du fiske sjølv!   Fotograf: Helene Olli Sollid

Roseholmen.   Fotograf: Helene Olli Sollid

Logo   Fotograf: Helene Olli Sollid/Willem Volegaar

Storavatnet   Fotograf: Vigdis Valde

Livet på Roseholmen.   Fotograf: Vigdis Valde

Kveldstur med robåten.   Fotograf: Vigdis Valde

Debio Godkjent Norsk økoturisme
Se i kart Bedriftens nettside
Kontaktperson Helene Olli Sollid
Adresse Gripavegen 86
5919 5918 Frekhaug
Telefon 99293971
Lengdegrad 5.126796
Breddegrad 60.567836

“Gripen gard og rurale tidsreiser” er eit ekte gamaldags Vestlandsbruk forma av sauen gjennom hundrevis av år. Sauene er gamalnorsk sau og all ull vert sortert og utnytta til alt frå garn til isolasjon. Gripen har ei stor samling gamle tekstilar av ull og verktøy for arbeid med ull. Gripen tilbyr overnatting, kurs og opplevingar. Utover hausten har me guida soppturar. Me har marknadshage, GRIPEN GRØNT; med sesong-grøsaker til sals. På haustparten sel me saueslakt, og me lagar pinnekjøt og fenalår til jul, som kan bestillast og hentast i Gripen, eller sendast. Me lagar og ulike sirupar, syltetøy, fermenterte grønsaker, hasselnøtter mm. All produksjon er dediosertifisert. Stolt innehavar av merket HANEN, vegvisar til norske bygdeperler. Nytt frå 2024 er at festlokale med plass til opptil 60 spisegjestar. Festlokalet har tilhøyrande kjøken der kan det lagast mat eller ordnast med catering. For sporty rullestolbrukarar som klarar å kome seg opp til løa, er det rullestoltilpassa toalett. Grunnen til at eg seier dette, er at Gripen er einveglaus gard, dvs, dei siste 100 metrane må ein gå på sti eller over bøane. Eg nektar å lage veg heilt fram. Eg vil ikkje ha bilar i tunet. Om det vert nødvendig, har eg traktor! Oppe på løa, kan det arrangerast dans og fest, det er til og med plass til eit band. Utanføre er det naturleg atrium, i tilfelle nokon vil lage konsert, teater eller liknande. I grindløa i Gripen er det og nytt stort produksjonslokale, som også kan leigast ut om nokon har bruk for det. Eg skal bruke det til å foredle både fisk og kjøt. Pølse, pålegg og haggis mellom anna. Og etter kvart, når kyrne kjem attende, vert det fløytemysosm mm.

Litt om Gripen.Garden Gripen er ein gard på 475 da, og ligg midt på Holsnøy, heilt for seg sjølv, ved padlarparadiset Storavatnet.

Her ser me ingen naboar, har berre kjerreveg fram til husa og difor ingen trafikk. Garden er under oppbygging etter å ha lege brakk i lengre tid. Alle bygningar på garden er fra 17- og 1800-talet. Her er lemstove (typisk vestlandshus), eldhus frå 1500-talet, smie og vognskjul i eitt, to naust og vassdriven sag. Løa var dessverre rasa saman då eg overtok, så eg måtte rive. No har det reist seg ei ny stor grindløe på murane.Løa er ganske lik løa som sto der, men eg har klart å presse einn ein ekstra etasje. Dyresom i kjellar, og høystår og verkstad på loftet, med festlokale, kjøken og baderom i mellomatasjen. Elles får eg vøle husa etter kvart som eg får tid og råd.

Då eg kom til garden i 2011, og garden hadde då lege brakk i ca 20 år, og hadde omlag 70 års etterslep. Eg sette igang å rydde og restaurere jordbruksareala. For meg var det viktigaste å få garden i drift. Eg kjøpte sauer og høns med ein gong, og eg har no ei flott og rasetypisk stamme av gamalnorsk sau. Eg sel livdyr, og driv med vêrutleige. Eg lagar og fenalår, pinnekjøt osv. Gripen gard er ein heilt spesiell stad, ligg i enden av ein blindveg, og midt i villmarka. Garden har eit autentisk kulturmiljø med flotte bøar, steingardar, bakkemurar, og mange eldre bygningar, ( smie, eldhus, sag, lemstove mm) som no er restaurert. Eg er med i WWOOF, (http://www.wwoofnorway.org/ søk på Gripen gard) og er vert for folk som kjem for kulturutveksling ved å bidra og lære for kost og losji. Dette har eg svært positiv erfaring med, og dei som er her står pår forunderleg hardt, og er veldig nøgde likevel. Slik finansierte eg den nye store løa: Eg fekk 1 million kroner i støtte frå Innovasjon Noreg til den nye løa. Eg fekk 1 million i lån frå Sogn sparebank, den gong Aurland sparebank. Resten var eigenkapital, eg freda mellom anna den verneverdige skogen min, og fekk kompensajon for det.

Litt om verten; Helene Olli (woodcreaturemama) Eg har alltid vore svært energisk, og likar å ha prosjekter. Eg gjer det meste sjøl, anten det er å byggje nytt kjøken, setje opp gjerder, reparere og restaurere, eller sy bunad. Eg får stort sett til det eg vil, for å seie det enkelt, og eg vil mykje... Eg er utdanna sivilarkitekt, og har jobba som det i mange år. Etter kvart vart det alt for kjedeleg og stillesitjande for meg, så eg "hoppa av" og byrja som handverkar. Eg starta den lille antikvariske verkstaden Altmuligoteren. Så bestemte eg meg for å finne eit levebrød heime på garden. Så då gjorde eg det. I tillegg til meg har eg alle wwoofarane mine, og kompanjongen min Kristine. Me finn på mykje rart og har det frykteleg artig.

Kva skjer på Gripen gard:

Berekraftig turisme:

1.Glamping: Overnattingar og feriar utanom det vanlege. I små minihus, liknande sheperds hut, kan me tilby koseleg og spesiell overnatting, i tillegg til ferie på ein autentisk gard med 1950-talsdrift. Eg har fleire båtar som gjestene kan bruke. Det er berre villmark kring garden så langt du ser, og det er lett å få fisk i vatnet.

Systova/Crafters nest. Superkoseleg lite hus, ala cheperds hut, med lita dobbelseng (120x200) og vedkomfyr. Her kan de lage mat på vedfyrt omn. Det er eit gasbluss i tillegg, og høve til å låne kokeplater. Dette fiksar me etter korleis de vil ha det, når de kjem. Det er eit lite komposttoalett i hytta. Ekstra ved kan hentast på garden.

Skrivestova/Writers nest Koseleg minihus med lita dobbeltseng, 140x200, og to ekstra madrassar i tilfelle det trengs. Det er to rom i huset, og komposttoalett ute, men under same tak, så ein kan gå på sokkelesten. Det er ei mengd bøker i hyllene, for regndagar eller kalde kveldar. Det er muleg å lage mat i hytta, men det er pr no ingen steikomn. Vatn i kran utanføre husveggen. Det er ein liten lun og solrik terasse med bålfat rett utanføre inngangsdøra. Ekstra ved kan hentast på garden.

Roseholmen; (“All inclusive aude øy”)) På Roseholmen har me sett opp ein stor pvc-lavvo. Roseholmen er ein liten fin holme i Storevatnet. Det er tregolv i lavvoen. Lavvoen er koseleg innreidd, med skikkelege kvalitetsting og vedomn. Det er soveposar og tepper, litt ekstra kle, spel, sager, økser, og mykje anna utstyr i lavvoen. Alt frå antikke kister og kelimar, til vedfyrt vaffeljarn. Ute er det bålplass. Eg leiger ut med båt, fiskegarn og flytevester. Møbleringa i lavvoen er slik at alle kan lage det til slik dei vil ha det, lage sitt eige reir. Ofte er det ingen andre ute ikring lavvoen eller på vatnet, og du kan nyte kjensla av å vere åleine i verda. Det er likevel tilfeldigvis mobildekning der ute. Svært enkelt toalett eit stykke unna lavvoen.

Kurs:I tillegg til gardsdrift og overnatting er Gripen ein stad for kurs, events og opplevingar. Me held relativt speielle kurs, slik at folk av og til vil kome langveis for å delta. Det kan vere ulike kurs i ulikt tradisjonelt handverk, sjølvberging, korleis overleve i villmarka, utval av material i skogen, lafting, grindbyggjing, dyrestell, økologisk hagebruk, ølbryggjing, steinmuring, bunadssaum, brikkevev, kunsten å vere småbrukar, osv osv. Det er berre å følgje med på www.gripengard.no.

Gripakletten naturvernområde: Mesteparten av skogen i Gripen er freda. Skogen er gamal urskog, kystfuruskog og arktisk regnskog. Det er ei oppleving og gå mellom dei gamle kjempane i skogen. Det er ikkje lov å slå leir i den freda delen av skogen, eller fjerne mose eller greiner, men de kan plukke sopp og bær. På hausen har me guida soppturar.

Ny løe. Ny stor grindløe vart ferdig i desember 2023. Det er eit sort grindbygg med sju grinder i to etasjar over steinmura kjellaretasje. Mesteparten av materiala er teken ut frå eigen skog, og saga her på garden. ( ikkje frå den freda delen, sjølvsagt). Byggjinga av løa har vore eit eventyr, men det har vore ein del mørke kapittel. Først fekk me ikkje byrja som planlagt, pga korona, og så har det gått slag i slag, fleire av dei ganske harde, men no står løa der, stor og fin og ferdig, og det er ei fryd.

Sirkulærøkonomi i praksis.:I alle prosjekt brukar eg så mykje brukte materialar og innreiing som muleg. Alle dører og vindauge i løa er brukte før, all takstein, alle møblar, kjøkeninnreiingar, vaskar, blandebatteri, toaletter mm er brukt ein annan stad før. Det same gjeld alle hytter, bustadhuset og alt som er på Rosenholmen. Då eg bygde garasje til traktoren med bruktmaterial-lager på hemsen, var det kun sutaket eg kjøpte nytt. Sjølv om sirkulærøkonomi i praksis, eller ekte sirkulærøkonomi er krevjande, særleg med omsyn til timing og lagerplass, men det er fullstendig muleg.

Events og gardsbesøk. For ikkje alt for store grupper (opp til 30 om me skal vere inne) er det mykje artig å gjere, og garden ligg midt i eit herleg turområde, med skog, fjell og fiskevatn.

I Gripavika har me bygd danseplatting og utedo. Gripavika ei fantastisk perle her i Gripen. Gripaelva, som er gyte-elv for aure, renn ut her over den store grassletta i vika. Det er bålplass for stort bål og grillplassar i tillegg. Her kan det haldast store festar som jonsokfest, og det er muleg å ha små konsertar der nede. Det er og muleg å campe i Gripavika.

Les mer