Vestavin og Vingarden på Jølst

  Fotograf: Camilla Aasen

  Fotograf: Camilla Aasen

  Fotograf: Falkeblikk

Det starta i det små, med ein kjellar og nysgjerrigheit.   Fotograf: Hallstein Dvergsdal

  Fotograf: Line Hårklau

Vegskilt Gardsmat/Bygdeturisme (HANEN)
Se i kart Bedriftens nettside
Kontaktperson Camilla Aasen
Adresse Jølstravegen 2380
6843 Skei i Jølster
Telefon 47288004
Lengdegrad 6.061834
Breddegrad 61.482225

Fruktvin av vestlandske råvarer - Vestlandet i eit glas. Gull av gråstein, kortreist, berekraftig, ekte og ærleg. Det er Vestavin.

Først var ripsbuskene, multemyrene, blåbærplukkaren og solvarme solbær på tunga. Så dukka spørsmåla opp: Kva meir er mogleg her? Kva er eigentleg fruktvin, og kva kan det bli?

Nokre års eksperimentering på kjøkkenbenk og i potetkjellaren viste potensialet i alle dei særeigne, vestlandske råvarene. I 2019 starta Camilla Aasen Vestavin AS.

I 2021 kjøpte Camilla eit nedlagt småbruk på Jølster som er under oppbygging som Vingarden på Jølst. Her kan ein oppleve, sjå, smake og lære litt om kva som ligg bak dropane i glaset.

Opningstider:

Gjennom året er det faste opningstider i utsalet torsdag 16-18, ulike arrangement og alltid ope for gruppebestillignar.

I sommarsesongen blir det sett opp faste tider for omvisingar med smaking, utvida opningstider i utsalet og ulike arrangement.

Sjå www.vestavin.no/booking for ei oversikt som vert løpande oppdatert etter kvart som planar fell på plass gjennom året.

Produkt:

Produkt frå Vestavin og Vesle lerka (alkoholfritt) er tilgjengeleg for sal frå utsalet på Vingarden på Jølst, som grossist til aktørar med fast skjenkeløyve og gjennom Vinmonopolet. Sjå vestavin.no/produkt for ei oversikt over kvar ulike produkt er tilgjengelege.

Les mer