BASCIL

Prosjektet BASCIL støtter lokale matprodusenter i landlige områder med å utvide virksomheten til bærekraftige kulinariske turismetjenester for å nå nye kunder. Pandemien og økte kostnader har påvirket små matprodusenter, og diversifisering til kulinarisk turisme gir direkte tilgang til sluttforbrukere og økt verdi. Prosjektet fokuserer på å utvikle innovative kulinariske tjenester som gårdsbesøk, matlagingsverksteder og pop-up kafeer. Det inkluderer også effektiv markedsføring gjennom regionale gastro-turer for å øke synligheten og attraktiviteten til landlige områder i BSR-regionen som kulinariske turistdestinasjoner.

Se mer om BASCIL-prosjektet her

Mer informasjon om HANENs deltakelse

BASCIL Manual

EKSPORTPROSJEKT

Norsk stand World Cheese Awards 2021

Baltic Sea Food

baltic

Baltic Sea Food er et europeisk samarbeidsprosjekt som har som formål å bygge sterke lokale matnettverk i deltakerlandene. Prosjektet er det største internasjonale prosjekt HANEN har deltatt i med nærmere 3 millioner i budsjett for Norge og hele 25 millioner for hele prosjektet som går over 3 år. I prosjektet vil Mat fra Valdres og Hardangersmak delta som to piloter. Vi vil samarbeide aktivt også med de andre matnettverkene i Norge. Mer informasjon om dette viktig prosjektet finnes her.

Åpne brosjyre

BDM

Håndbok

Europeisk gårdsbutikk prosjekt under Nordplus programmet

gardsbut

HANEN med i et europeisk gårdsbutikk prosjekt. HANEN deltar sammen med bygdeturismeorgansiasjonene i Latvia og Estland med i prosjektet. Prosjekt går ut på å utvikle en interaktiv håndbok som tar for seg utvikling og drift av gode gårdsbutikker.

nordplus

Åpne brosjyre

SAFETUR

SAFETUR er et prosjekt som ønsker å bidra til en sikrere og mer profesjonell drift hos bygdeturismebedrifter i Europa. Et av hovedmålene er å utvikle en felles europeisk håndbok som skal gjøre det mulig for enkelbedrifter innen bygdeturisme til å forbedre sitt HMS-arbeid og dermed også styrke sin konkurransekraft. Prosjektet er finansiert av EU-kommisjonen og det er Ruraltour som står som prosjekteier. Prosjektleder er den lativiske bygdeturismeorganisasjonen. Andre som deltar i prosjektet er Storbritannia, Bulgaria, Litauen, provinsen Andalusia.

safetur

Åpne brosjyre

SAFETUR - Practise based training tool for safety and security in European Rural tourism (2012-1-LV1-LEO05-03389) This project has been funded with support from the European Commission.

Nyttige lenker
Virtuell trening, S&T Inspeksjons manual og Selv sjekk

Last ned brosjyrene nedenfor:
Inspeksjonshåndbok - Driv din bygdeturisme smart
Project “safetur” Safety And Security In European Rural Tourism – Practice Based Training Approach