BASCIL

Prosjektet BASCIL støtter lokale matprodusenter i landlige områder med å utvide virksomheten til bærekraftige kulinariske turismetjenester for å nå nye kunder. Pandemien og økte kostnader har påvirket små matprodusenter, og diversifisering til kulinarisk turisme gir direkte tilgang til sluttforbrukere og økt verdi. Prosjektet fokuserer på å utvikle innovative kulinariske tjenester som gårdsbesøk, matlagingsverksteder og pop-up kafeer. Det inkluderer også effektiv markedsføring gjennom regionale gastro-turer for å øke synligheten og attraktiviteten til landlige områder i BSR-regionen som kulinariske turistdestinasjoner.

Se mer om BASCIL-prosjektet her

Mer informasjon om HANENs deltakelse

EKSPORTPROSJEKT

Norsk stand World Cheese Awards 2021

Baltic Sea Food

baltic

Baltic Sea Food er et europeisk samarbeidsprosjekt som har som formål å bygge sterke lokale matnettverk i deltakerlandene. Prosjektet er det største internasjonale prosjekt HANEN har deltatt i med nærmere 3 millioner i budsjett for Norge og hele 25 millioner for hele prosjektet som går over 3 år. I prosjektet vil Mat fra Valdres og Hardangersmak delta som to piloter. Vi vil samarbeide aktivt også med de andre matnettverkene i Norge. Mer informasjon om dette viktig prosjektet finnes her.

Åpne brosjyre

BDM

Håndbok

Europeisk gårdsbutikk prosjekt under Nordplus programmet

gardsbut

HANEN med i et europeisk gårdsbutikk prosjekt. HANEN deltar sammen med bygdeturismeorgansiasjonene i Latvia og Estland med i prosjektet. Prosjekt går ut på å utvikle en interaktiv håndbok som tar for seg utvikling og drift av gode gårdsbutikker.

nordplus

Åpne brosjyre

SAFETUR

SAFETUR er et prosjekt som ønsker å bidra til en sikrere og mer profesjonell drift hos bygdeturismebedrifter i Europa. Et av hovedmålene er å utvikle en felles europeisk håndbok som skal gjøre det mulig for enkelbedrifter innen bygdeturisme til å forbedre sitt HMS-arbeid og dermed også styrke sin konkurransekraft. Prosjektet er finansiert av EU-kommisjonen og det er Ruraltour som står som prosjekteier. Prosjektleder er den lativiske bygdeturismeorganisasjonen. Andre som deltar i prosjektet er Storbritannia, Bulgaria, Litauen, provinsen Andalusia.

safetur

Åpne brosjyre

SAFETUR - Practise based training tool for safety and security in European Rural tourism (2012-1-LV1-LEO05-03389) This project has been funded with support from the European Commission.

Nyttige lenker
Virtuell trening, S&T Inspeksjons manual og Selv sjekk

Last ned brosjyrene nedenfor:
Inspeksjonshåndbok - Driv din bygdeturisme smart
Project “safetur” Safety And Security In European Rural Tourism – Practice Based Training Approach