HANEN er en organisasjon med mange medlemmer som driver med bygdebasert reiseliv og produksjon og videreforedling av produkter fra egen gård. Under denne fanen ligger ulike nyttige kompetansetilbud til de som driver med bygdeturisme.

Undersider

Driftsveileder for bygdeturismeverter

HANEN-medlemmer har 20% rabatt når de tar kurset ”Driftsveileder for bygdeturismeverter”.