Undersider

Veghanen

Veghaneskiltet er vegskiltsymbol 650.40 for "Gardsmat/bygdeturisme". Skiltet er en del av Vegvesenets serviceskiltordning og skal gi de veifarende en indikasjon på at man her finner et tilbud innen gardsmat og bygdeturisme.