Mange av HANENs medlemmer er gards og lokal mat produsenter. De selger ofte produktene både på gården sin og på Bondens marked. En del selger også produktene sine gjennom dagligvarekjedene og ulike typer av delikatesseforetninger rundt i Norge.

To av de fremste utsalgene for lokal mat i Oslo er Mathallen Vulkan og Maschmanns på Skøyen. Ønsker du som profesjonell innkjøper (dagligvare eller restaurant/serveringsbransjen) av lokal mat og handel på nett kan MatNorge og Gardsmat fra Trøndelag være en mulighet. HANEN samarbeider med begge portalene og kan gi mer informasjon om hvilke muligheter som finnes for kjøp av produkter fra disse.

En del av våre gards og lokal mat medlemmer har egne nettbutikker. Disse er: