For en næringsorganisasjon med store ambisjoner er det helt grunnleggende å samarbeide aktivt med de rette organisasjoner og virksomheter dersom vi skal lykkes med vårt mål om å utgjøre en forskjell for våre medlemmer, og at medlemskap i HANEN skal skape merverdi for det enkelte medlem.

Norges Bondelag

Samarbeidet med Norges Bondelag er helt sentralt for HANEN. Vi har i mange år hatt et nært og godt samarbeid for å utvikle norsk lokalmat- og drikkenæring.

Gjensidige

Gjensidige har gjennom flere år vært en viktig støttespiller for HANEN, og vi samarbeider aktivt for utvikle sikkerhetsarbeid hos norske lokalmatprodusenter og aktører innen grønt reiseliv.

NorgesGruppen

HANEN samarbeider med NorgesGruppen om utviklingen av norsk lokal mat og drikke. Dette skjer blant annet gjennom en årlig samling for utvalget lokal mat- og drikkeprodusenter under Vinjerock. Gjennom samarbeidet får HANEN og dets medlemmer tilgang til kompetanse og potensielle salgskanaler.

MENY

HANEN samarbeider med MENY om den årlige konkurransen Årets lokalmatgründer. Konkurransen skal bidra til utvikling av lokalmat- og drikkenæringa i Norge og er et samarbeidsprosjekt som inkluderer avisa Nationen.

Servicegrossistene

HANEN samarbeider med Servicegrossistene om å utvikle deres lokalmat- og drikkeprogram. Servicegrossistene eier innkjøpsgruppen Systemkjøp. Systemkjøp er HANENs prefererte innkjøpsordning og skal bidra til et forbedret og kostnadseffektivt innkjøp for våre medlemmer.

Virke

HANEN samarbeider med Virke i utviklingen av en solid og fremtidsrettet norsk reiselivspolitikk. HANEN er medlem av Virke, og sitter i Virke Reise Norge sitt styre. Virke yter HANEN og dets medlemmer juridisk bistand.