HANEN er en landsdekkende næringsorganisasjon for virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. HANEN har i overkant av 525 medlemsbedrifter over hele landet, og vi er i stadig vekst.

Styret i HANEN: Fv: Janet Roelofs, Maren Solvang Johnsen, Lisbeth Seppola (vara), Espen Blåfjelldal og Matthijs van Meurs. Ikke tilstede: Ingunn Anstensrud, Unni Ramsvatn, Petter Vesterås (vara) og Kari Anne Ellingsen (vara)

Styret i HANEN: Fv: Janet Roelofs, Maren Solvang Johnsen, Lisbeth Seppola (vara), Espen Blåfjelldal og Matthijs van Meurs. Ikke tilstede: Ingunn Anstensrud, Unni Ramsvatn, Petter Vesterås (vara) og Kari Anne Ellingsen (vara)

Organisasjonen ledes av et hovedstyre med 6 medlemmer og et nasjonalt sekretariat på 4 personer som står for den daglige driften. Hele landet er delt inn i 12 regionlag, ledet av hvert sitt regionstyre med regionleder.

administrasjonen HANEN lfhd73 HANENs administrasjon – fra venstre: Mariel Bull Jensen, Elin Hodne, Agneta Lindén Moen, Julie Øyan og Bernt Bucher-Johannessen.

Landsmøtet i organisasjonen. Landsmøtet (som bare har delegater valgt blant medlemmene i HANENs 12 regionlag), velger også HANENs hovedstyre og vedtar medlemskontingentsatsene for det kommende året. For HANEN er kvalitet en rettesnor for både organisasjonen og for det enkelte medlem. Serifiseringsordningen Norsk Økoturisme er et eksempel på dette.

Som en næringsorganisasjon tilbyr HANEN sine medlemmer et mangfold av tjenester og fordeler. HANEN hjelper og veileder medlemmer med mange ulike oppgaver og henviser til ekstern hjelp ved behov. Vi tilbyr også et sett medlemsfordeler hvor de mest sentrale er gratis oppføring på nettstedet hanen.no. og vår rabattavtale med Gjensidige.

HANEN er også en bransjeorganisasjon som representerer en hel næring overfor både lokale, regionale og nasjonale virksomheter og myndigheter. HANEN sitter i en rekke utvalg, råd, arbeidsgrupper, styringsgrupper m.v. på vegne av sine medlemmer. .

HANEN samarbeider med Statens vegvesen om vegskiltsymbolet 650.40 for "Gardsmat / bygdeturisme", den såkalte Veghanen. HANEN har ansvaret for å godkjenne at kvaliteten på bedriftens tilbud er tilfredsstillende med hensyn til å kunne benytte seg av serviceskiltet. Statens vegvesen avgjør selve søknaden om skilting.

HANEN har et aktivt samarbeid med mange organisasjoner og offentlige virksomheter. Innovasjon Norge er selvsagt en nær samarbeidspartner. Dessuten har vi kontakt med ulike departementer og direktorater – noen ofte og andre mer sjelden, alt etter behov og saker det arbeides med. Videre samarbeider vi nært med Bondens marked og Norsk gardsost. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og stiftelsen Matmerk er også sentrale samarbeidspartnere for oss. Vi er opptatt av å samarbeide med så mange relevante organisasjoner som vi kan på vegne av våre medlemmer.

Vår målsetning er å bidra til at medlemsbedriftene blir styrket økonomisk samt markeds- og driftsmessig godt gjennom sitt medlemskap. Helt sentralt i det markedsmessige er vår presentasjon av medlemmene på Innovasjon Norges årlige arrangement Norwegian Travel Workshop (NTW) og vår egen Møtebørs. Når det gjelder kompetanseutvikling, har vi kontakt og samarbeid med flere forsknings- og utdanningsinstitusjoner, blant annet NMBU på Ås, Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim og andre kompetanse- og forskningsmiljøer rundt om i landet.

HANEN er til enhver tid involvert i ulike utviklingsprosjekter både i Norge og i utlandet, blant annet gjennom vårt medlemskap i Ruraltour – det europeiske nettverket for bygdeturismeorganisasjoner.

I tillegg til hanen.no har HANEN også utviklet en spennende og praktisk app som viser deg veien til våre vakre bygdeperler. Appen er tilgjengelig både i App Store og Google Play.

IMG 2583 HANENs verdiplakat kan lastes ned her

HANENs overordnede målsetning er å skape merverdi for sine medlemmer!

Sentrale dokumenter:

Undersider

Kontaktinformasjon

HANEN har et nasjonalt sekretariat med kontorer i Landbrukets hus i Oslo.

Personvernserklæring

HANEN er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine medlemmer og brukere på en forsvarlig måte. Her kan du lese om hvordan vi samler inn, benytter og beskytter informasjon om våre medlemmer og andre brukere av hanen.no og gjennom våre apper.

Samarbeidspartnere

For en næringsorganisasjon med store ambisjoner er det helt grunnleggende å samarbeide aktivt med de rette organisasjoner og virksomheter dersom vi skal lykkes med vårt mål om å utgjøre en forskjell for våre medlemmer, og at medlemskap i HANEN skal skape merverdi for det enkelte medlem.

Nettbutikk - HANEN profilprodukter

Velkommen til vår nettbutikk!

Reiselivspartnere

HANEN samarbeider med en rekke reiselivstilbydere. Vi gjør dette for å øke kjennskapen blant disse og gi våre medlemmer flere kunder.