Store Naa Siderkompani

Hovudsmakar og andre smakar

Odelsgut på garden og Store Naa Siderkompani Hovudsmakar; Eirik ilag med besten; Mekjell, posterboy og 2. smakar

Store Naa siderkompani

Bruhaug - ein del av garden

utsagn om garden 57/2 frå ei jordbok utgiven 1626 - i bakgrunnen ser du Oldebesten og tippoldebesten til Eirik, Mikkel og Asbjørn (far til dagens 2. smakar Mekjell)

Nå i Hardanger anno 1910

Beskyttet Geografisk Betegnelse
Se i kart Bedriftens nettside
Adresse Store Nå
5776 NÅ
Telefon 41588796
Lengdegrad 6.571571
Breddegrad 60.256061

Velkommen til Store Naa Siderkompani frå garden med gardsnummer 57 og bruksnummer 2 i Ullensvang, Hardanger. Her vert det produsert og kultivert edle dråper fra Hardanger sine verdensberømte epler. Me lagar både sider og saft tufta på tradisjon, kjærleik, iderikdom og trass, slik det meste er på Store Nå.

På Store Nå i Hardanger ligg garden 57/2. Detter er ein familie gard som strekker seg tilbake til 1600-tallet. Første drivar av denne garden, Eirik fekk den av svigerfar sin. 10 gererasjonar etter har Odelsgut Eirik starta opp eit sideri på garden. Kunnskapen om siderproduksjon bygger på alle dei tidligare generasjonane som foreldre, besteforeldre, onklar og tanter sit med når det gjeld å ta vare på frukt og epler i verdensklasse. Ut i frå dette grunnlaget har Eirik tatt ihevd gamle tradisjoner og ispedd nokre nye for å lage ein sider som er unik i seg sjølv, men har den samme kvaliteten som ein kan finne i "Sider frå Hardanger".

For å sette fokus på tradisjonar og historia til garden har sideren vorte kalla -- 57/2 -- Rett og slett gards- og bruksnummer på garden heime i Ullensvang i Hardanger.

Firmaet "Store Naa Siderkompani", gjennspeglar Stedsnavnet Sore Nå. Foreldre, besteforeldre onklar, tanter og alle andre som er med på å løfte fram produktet vert alle innlemma i "kompani Naa", og dermed var siste del av firmanavnet lett og velge.

Om det er ønskeleg å ta turen til Nå, kjøpe sider eller berre helse på, er dykk hjerteleg velkommne alle saman.

Les mer