Hurran Villsau

Hurran Gård er en tredjegenerasjon familiedrevet gård som driver med villsau. Vi har eget gårdsslakteri med utsalg av kjøttprodukter og skinn av villsaulam   Fotograf: Aina T Sandvik

Produktene våre er økologiske, og vi har fokus på dyrevelferd og kortreist mat   Fotograf: Sara Taraldsen

Vi er så heldige at vi har en matskatt! Våre produkter har blitt tildelt matmerk sitt geografisk beskyttet betegnelse - Villsau fra norskekysten!

Ingenting går fort her på gården. Vi tar oss tid med råvarene. Pinnekjøttet tørrsaltes og henges til tørk, klart til julematen i desember :)   Fotograf: Aina T Sandvik

All bearbeiding av produktene våre blir gjort for hånd, på den gode gamle måten   Fotograf: Aina T Sandvik

I butikken tar vi imot kunder så lenge det er noen hjemme. Vi er tilgjengelige hele uken!   Fotograf: Aina T Sandvik

Se i kart Bedriftens nettside
Kontaktperson Aina Taraldsen sandvik
Adresse Sørfrøyveien 246
7263 HAMARVIK
Telefon 41411841
Lengdegrad 8.772855
Breddegrad 63.692574

Hurran gård drives nå i 3 generasjon. Her har vi drevet med villsau siden 2000, og med videreforedling og slakteri siden 2007. Vår visjon er å drive 100% økologisk med de ressursene Frøyanaturen gir oss. Et godt og variert beite er viktig for villsauen og vi legger stor vekt på dette. Det at vi tar godt vare på villsauen sikrer oss et godt sluttprodukt. Her praktiserer vi godt gammeldags håndverk, alt fra salting av pinnekjøtt og sying av lammerull til pakking gjøres for hånd. Som en ekte familiebedrift samles alle familiemedlemmer til jobb i sesongen pluss to innleide slaktere. Villsauen gir nydelig kjøtt preget av sauens kystmeny av lyng, urterike kystenger, tang og tare. Med sin urtekrydrede viltsmak, mørhet og helt spesielle fettsyresammensetning representerer villsau det ypperste innen lammekjøtt og sauekjøtt. Hos oss får du 100% økologisk kjøtt av ypperste kvalitet. Vi har et godt og tett samarbeid med mattilsynet, slik at du kan føle deg helt trygg på kvaliteten. Vi selger ikke bare kjøttet av sauen vår, vi ønsker også å spre kunnskap om villsauen. Hver høst får vi besøk av ulike skoler og barnehager som får oppleve hvordan slaktingen foregår og lære litt om hvordan villsauen lever og hva kjøttet skal brukes til. De får innblikk i livet til et naturlig dyr som gir oss ren og naturlig mat. Vi tar vare på alt villsauen gir oss. Skinnene blir derfor sendt videre til skoler for garving og blir til flotte skinnprodukter. Så ikke bare får vi nydelig kjøtt av sauene våre, de gir også masse kunnskap og lærdom til neste generasjon som skal ta vare på marka og dyra våre. På Hurran Gård finner du store grønt arealer og hageanlegg. Hit er det godt å komme og å være. Velkommen til oss! Her er det fint å sette seg ned og nyte freden og naturen med en god kopp kaffe.

Gammelnorsk sau, eller Villsau som vi liker å kalle det, er en rase med stort genetisk mangfold.

Sauen har tilpassa seg landskapet den historisk har levd i og mange av egenskapene til rasen er knyttet til det å klare seg selv. De har enkle lamminger, sterkt flokkinstinkt, motstandskraft mot sykdom, evne til å bygge opp fettreserver, de feller ulla selv, de har godt morsinstinkt og er svært nøysomme. Villsau er et svært viktig beitedyr for bevaring av kystlynghei som er en trua naturtype.

Rasen gir relativt små slakt sammenlignet med mange nyere saueraser, men de gir kjøtt av høy kvalitet og med en unik smak.

Villauen er den opprinnelige norske sauen som har endret seg lite siden jernalderen. Villsauen kan bli hele 20 år gamle!

Lammekjøtt fra villsau er smaksrikt og mørt og verdt å prøve!
Produkter av villsau er preget av sauens kystmeny som blant annet består av lyng, urterike kystenger, tang og tare.

Villsau representerer det ypperste innen lammekjøtt og sauekjøtt, med sin mørhet og helt spesielle fettsyresammensetning. Den urtekrydrede viltsmaken er noe de fleste setter pris på.

Les mer