Ferskvannsfisk

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

  Fotograf: Fredrik Solstad

Se i kart Bedriftens nettside
Kontaktperson Jan André Nilsen
Adresse Regimentsveien 11
3512 Hønefoss
Telefon 908 78 424
Faks janilsen40@gmail.com
Lengdegrad 10.227443
Breddegrad 60.11232

Ferskvannsfisk AS driver med innlandsfiske som næring etter arter som gjedde, sik, abbor, mort og brasme. Fisken leveres til lokale næringsdrivende som feks hoteller, restauranter og butikker. Vi leverer også fisk til videreforedling hos andre aktører. I tillegg leveres mye fisk til Oslo-området.

En del av fisket foregår i innsjøer med overtette bestander av hvitfisk hvor fisket da utgjør en viktig del av kultiveringen i de vassdragene det gjelder. Som eksempel har vi siden 2007 deltatt i tynningsfiske i Randsfjorden hvor det nå tas ut 30-35 tonn sik i året. Formålet med slikt tynningsfiske er å få bestanden ned og kvaliteten opp på hvitfisk og samtidig forbedre villkårene for ørret.

Ferskvannsfisk AS ble etablert i 2009 å eies og drives av Jan Andre Nilsen og Tom Hammerstad.

Vi ligger sentralt til på Østlandet med god tilgang til flotte råvarer fra de store innsjøene i området og kort vei til markedet.

Jan Andre Nilsen har drevet med innlandsfiske siden begynnelsen av nittitallet og har bred erfaring innen fiske med garn og storruse, samt krepsing.

Tom Hammerstad har drevet med innlandsfiske siden 2007 og har en bachelorgrad i utmarksforvaltning fra Høgskolen i Hedmark.

Les mer