Dyrsku'n Arrangement

  Fotograf: Dyrsku'n/Marthe Amanda Vannebo

  Fotograf: Dyrsku'n/Marthe Amanda Vannebo

  Fotograf: Dyrsku'n/Dag Jenssen

  Fotograf: Dyrsku'n/Dag Jenssen

  Fotograf: Dyrsku'n/Dag Jenssen

  Fotograf: Dyrsku'n/Marthe Amanda Vannebo

  Fotograf: Fotograf: Dyrsku'n/Mona B. Kasin

  Fotograf: Fotograf: Dyrsku'n/Mona B. Kasin

  Fotograf: Fotograf: Dyrsku'n/Guro Mæland

  Fotograf: Fotograf: Dyrsku'n/Mona B. Kasin

  Fotograf: Fotograf: Dyrsku'n/Helene Glanzberg

Se i kart Bedriftens nettside
Adresse Nordbygdivegen 60
3840 Seljord
Telefon 35 06 57 70
Lengdegrad 8.61858
Breddegrad 59.47667

Dyrsku’n er Noregs viktigaste møteplass for mat og landbruk, handel, politiske debatter, foredrag og rotekte opplevingar.

Den mangfaldige messa med dei lange tradisjonane er staden for mange unike og fruktbare møte mellom tradisjon og nyskaping, gründerar og etablerte firma, og mellom by og land. I dessa møta skapast kunnskap og stoltheit om norske tradisjonar og norsk bygdekultur, så vel som nyskaping og gründerverksemd.

Dyrsku’n vart etablera av staten i 1866 som eit ledd i ein nasjonal strategi om å auke matforsyninga i Noreg, og Telemarkskua er sjølve symbolet på Dyrsku’n i Seljord.

Handel, kultur, handverk, mat- og landbruk er sentralt på Dyrsku’n.

I over 150 år har folk valfarta frå heile landet til den tradisjonsrike Fesjåplassen i Seljord for å kjenne den særeigne stemninga og oppleve kulturberaren og folkefesten Dyrsku’n. Her finn ein utstilling og dømming av dyr, kulturprogram med lokale og nasjonale aktørar, husflids- og handverksutstillingar, historisk framvising av landbruket, samstundes som innovasjonen også står sentralt under arrangementet.

Vi ynskjer deg hjarteleg velkomen til Dyrsku'n, som alltid startar 2. fredag i september!

Les mer