Eidskog Vilt og Grønnerud Gård

  Fotograf: OM Høiby

  Fotograf: OM Høiby

  Fotograf: K Grønnerud

  Fotograf: OM Høiby

  Fotograf: OM Høiby

  Fotograf: OM Høiby

Se i kart Bedriftens nettside
Adresse Grønnerud-Hesbølvegen 189
2235 Matrand
Telefon 95119979
Lengdegrad 12.130611
Breddegrad 60.014333

Grønnerud Gård og Eidskog Vilt er lokalisert på samme sted. Gården har egen hjorteoppdrett og på vårt viltbehandlingsanlegg foredler vi vilt. Hjorten treffer du på store heng hvor de lever ute hele året. De har tilgang på skog som beskyttelse mot vær og vind. De lever i flokk og med bukker, hinder og kalver i sammen. Vårt viltbehandlingsanlegg er en forlengelse av hjorteoppdrett og så vi kan tilby varer direkte fra jord til bord. I tillegg har vi mottak av elg fra lokale viltnemder, som også foredles til kunder. Vi tilbyr dermed våre kunder kortreist hjort og elgkjøtt fra anlegget. Våre åpningstider er tirsdag mellom 10.00 - 16.00 eller ring for avtale.

Grønnerud Gård har hjorteoppdrett som hovednæring og her kan du komme å oppleve hjort på nært hold. Hjorten holdes i hegn og har store områder som den beveger seg på hele året.
Gjennom de fire årstider har den tilgang på grovfor i form av grønne beiter eller eget produsert høy. I tillegg kjøres det inn bjørk og grankvister for ekstra kos. Vi har over 30 dyr som er grunnstammen og øker hvert år med antall hjort.

Eidskog Vilt er et EFTA-godkjent slakteri og vi har kontroll på råvarene fra skog direkte til ditt bord.
Vi bruker selvsagt ikke noen kunstige tilsetninger og du får kvalitetsmat fra sunne og friske dyr som er kontrollert av Mattilsynet underveis i produksjonen. All slakting og produksjon forgår under strenge hygieniske krav og vi har egen velfungerende internkontroll og HACCP-system for trygg mat.
Dette er din trygghetsgaranti fra Eidskog Vilt og høy kvalitet på sluttproduktene.

Viltet vi slakter og skjærer ned er hjort fra Grønnerud Gård og andre hjorteoppdrettere, vilt fra viltnemd og fallviltgrupper i distriktet. I tillegg kjøper vi inn elg, hjort, rådyr og villsvin fra lokale jegere ved anledning. Alt vilt vi får inn, videreforedles til steker, fileter, biffer, kjøttdeig og andre produkter. Alt fra distriktet rundt og de dype skogene som vi befinner oss i.

Les mer