NerSalberg gård

Utsikt fra gården   Fotograf: Jakob

Kos med lbarn og am   Fotograf: Jakob

Barnehage med fokus på grønnsaksdyrking på besøk   Fotograf: Marit

Salve produsert på gården   Fotograf: Marit

Hestekos   Fotograf: Jakob

Kanefart   Fotograf: Jakob

Høne med kylling   Fotograf: Rut

Barn på hesteridninvg   Fotograf: Jakob

Kaninkos   Fotograf: Rut

Grisekos   Fotograf: Jakob

Debio Godkjent
Se i kart Bedriftens nettside
Adresse Salberg 41
7670 INDERØY
Telefon 98423805
Lengdegrad 11.405146
Breddegrad 63.850675

NerSalberg gård driver økologisk og er Debio godkjent med et mangfold av grønnsaker, kjøtt og videreforedlet produkt av lam/sau, mangalitsa svin og urkorn (gamle kornsorter). Kornet leveres til @Gullimunn AS hvor vi er medeiere.

NerSalberg gård er beskrevet i erkebiskop Aslak Bolts jordebok fra omkr. 1440. Marits tippoldefar, Johannes Sakshaug kjøpte gården i 1885 av Michal Larsen. Hans datter Ida Emelie giftet seg med standard junker Johan Aksel Støre i 1906. Deres sønn Magnus Johannes Støre overtok senere og etterhvert hans sønn Johan Aksel Støre. Marit og Jakob er 5. generasjons eiere . Vi overtok gården i 2012. Vi la om til økologisk drift først med grønnsaker i 2012 og siden med urkorn og sau i 2016. I 2020 fikk vi også mangalitsa griser til gården som lever ute hele året (ullgris). Vår visjon er at gården skal gi det beste fra jorda med omtanke for dyr og mennesker. Vi ønsker at gården skal være et sted hvor man får gode opplevelser, møter gode mennesker, får inspirasjon og god mat . Vi ønsker å tar vare på jordas ressurser til de kommende generasjoner og driver gården med flerkulturer med markedshage, landskapsbeite av sau og hest, mangalitsagris og urkornproduksjon hvor all produksjon er økologisk (Debio godkjent).

Les mer