Beisland Gjestegård

Beisland Gjestegård sett fra Beislandstjenna.

Et av gårdens stabbur.

Saueslipp om våren.

Ørret fra Beislandstjenna.

Lammepølse fra gårdens dyr.

Selskapslokalet i den gamle gjødselkjelleren.

Egenprodusert elgpølse.

Sauene på beite.

Se i kart Bedriftens nettside
Adresse Beisland 12
4886 Grimstad
Telefon 41542575
Lengdegrad 8.35822
Breddegrad 58.35524

Beisland Gjestegård er under ombygging og utvidelse. Arbeidet vil pågå i hele 2023. Når arbeidene er ferdige skal gården gi flest mulig mennesker anledning til å ta tiden tilbake, og samtidig gi dem en rik og uforglemmelig opplevelse av lokal tradisjon og matkultur. Beisland Gjestegård skal være en gård i aktiv drift, i et åpent og levende kulturlandskap.

Matkultur og lokalmattradisjoner er sentrale elementer i driften. Maten skal i hovedsak baseres på gårdens egne ressurser som lam, vilt og ørret. De restaurerte gamle bygningene med inventar og utstyr fra tidligere generasjoner på 1700-1800 tallet blir nå synliggjort og tilgjengelig. Etter at ombyggingen er ferdig vil låvebygningen ha 3 etasjer tilgjengelig for gjester. Gjødselskjelleren vi ha et selskapslokale/kurslokale for ca. 30 personer, en liten salong med en bar. 1.etasje vil ha garderobe, toalettanlegg, møterom, kjøkken for servering og kjøttproduksjon. 2.etasje vil ha et selskapslokale/kurslokale for ca. 80 personer, anretningskjøkken, bar og salong.

Les mer