HANEN-medlemmer har 20% rabatt når de tar kurset ”Driftsveileder for bygdeturismeverter”.

Driftsveilederen tar for seg driftsmessige forhold og utfordringer for bygdeturismeverter. Tema er bl.a. driftsrutiner, markedskunnskap og markedsføring, salg/booking, service/vertskapsrolle, kvalitetssikring og økonomi. Her får du kunnskap og verktøy til å analysere egen bedrift, som kan legge et godt grunnlag for den videre drift og eventuelt videreutvikling av bedriften.

Det nettbaserte kurset er utviklet og drives av Norsk Turistutvikling AS. HANEN har samarbeidet med dem gjennom lang tid. Dette praktiske verktøyet for bygdeturismeverter, koster for HANEN medlemmer 1.520 kr (normalpris 1.900 kr). Ta kontakt med Norsk Turistutvikling på Lillehammer for nærmere informasjon – se: www.spiria.no.