Storkvikne Gård

Se i kart Bedriftens nettside
Adresse Berbusjårvegen 46
7327 Svorkmo
Telefon 48100572
Faks post@storkvikne.no
Lengdegrad 9.675858
Breddegrad 63.161002

Velkommen til Svorkvikne Gård! Selvbetjent gårdsutsalg med salg av ferske egg fra våre frittgående høner, sesongbasert kalvekjøtt fra våre egne kalver og lam og andre lokale matskatter og unikt håndtverk.

Storkvikne Gård ligger 2,3 mil sør for Orkanger.
Her bor Inger-Lise og Rune Kvikne. Rune tok over hjemgården i 2004 og den har vært i slektens eie i generasjoner.

Dyrene på gården og produksjon:
Det har ikke vært produksjon på gården siden i 1994 og det var derfor lenge et ønske om å få i gang produksjon på gården igjen. I 2010 falt valget på verpehøner og våren 2011 sto det nye hønsehuset ferdig. Der er det plass til 7500 frittgående høner.

Hønene våre har god plass i fjøset, de bader i strøet og flakser med vingene. De har fri tilgang på fôr og vann. De får fôr som er spesielt tilpasset voksne høner. Det inneholder alt av næring, vitaminer og mineraler som ei høne trenger. De sysselsettes med mineralsteiner, høyballer og andre leketøy. Vi har tro på at når hønene våre får godt stell, godt miljø og det beste fôret som inneholder alt ei verpehøne trenger, så belønner de oss med gode egg med en flott gul plomme.

Vi er registrert som eggpakkeri og har garantert friske og ferske egg. Eggene pakkes hver dag i ett moderne pakkerom, alle eggene gjennomlyses og sorteres etter vekt.

Vi er stolte leverandører av egg til Nortua samt til 10 lokale Coop butikker og nærbutikken vår Joker, samt til lokale gårdsbutikker, restauranter, caféer, hotell, håndtverksbakeri og andre som bruker egg i produksjonen.

Det er mye ubenyttet beite og kulturlandskap på og rundt gården. Høsten 2016 ble vi stole eiere av 13 ammeku blandinger. i 2018 bygde vi nytt ammekufjøs hvor det er plass til 45 mordyr og 13 kviger. Vi har hatt stort fokus på dyrevelferd i det nye fjøset.

Kyrne kalver på våren og blir sluppet ut på beite i områder rundt gården så snart det er kommet opp grønt gress. Her får de gå sammen til kalvene er 6 mnd. gamle. Kvigene følger flokken videre etter avvenning mens oksekalvene selges som livdyr til ett vennepar av oss eller vi slakter noen få for å selge kjøttet selv.

Som hobby har vi 6 sauer av rasen gammelnorsk sau, dette for å holde ned vegetasjonene rundt husene der kyr ikke kan beite. De går ute hele året og om vinteren har de tilgang til trekkfri liggeplass med halmseng. Vi slakter alle lammene til høsten og selger kjøttet selv.

Gårdsutsalg:
Vi er brennende engasjert og opptatt av kortreist, lokal produsert mat og ikke minst av god dyrevelferd. Vi ønsker å tilby trygg og ren mat, rett fra gården.

Vi har derfor ett lite selvbetjent gårdsutsalg med salg av ferske egg fra våre egne frittgående høner, sesongbasert salg av kalvekjøtt fra våre egne kalver og lam og andre lokale matskatter og unikt håndtverk.

Åpningstider - Selvbetjent hele året, betaling med kontanter eller Vipps!

Fakta om gården:
Gården er på 1715 mål, herav 70 mål dyrket mark og 1308 mål produktiv skog. Den ligger 200m fra lakseelva Orkla og har 2 fiskevald. Det er fortsatt aktiv melkekvote som drives i samdrift.

Hovedbygningen på gården er en tomannsbolig i form av ett trønderlån på 192 m2 i grunnflate. Det er oppført i 1880 og er av tømmer.
Redskapshus oppført i gammel stil i 2015.
Stabbur i tømmer med 3 etasjer.

Gammel historie:
Da John Kvikne drev gården i 1947, hadde han:
11 kyr, 4 kviger, 4 kalver, 2 hester, 2 griser, 20 sauer og ett treskeverk.

Les mer