Skorovasmat - Skjenkestova i Skorovas

Øl og røykakjøt er ein topp kombinasjon. Kjøtet er røyka på tradisjonell namdalsk måte i mekjinn (badstu). Vi har 500 sortar øl.   Fotograf: Skorovasmat

I august arrangerer vi SkoroBlues utandørs. I 2015 er tilskipinga lagt til 7. og 8. august.   Fotograf: Trine Olsen

Skjenkestova har det største ølutvalet nord for Stavanger. Vi har òg eit bra utval i andre drikkevarer. Meirsmak!

Øl er kultur!   Fotograf: Johnny Hammer

Åtgaum! Øldorado!   Fotograf: Johnny Hammer

Lyshaug er grunnlaget for kjøtprodukta til Skorovasmat.   Fotograf: Skorovasmat

Se i kart Bedriftens nettside
Adresse Den røde plass 1
7893 Skorovatn
Telefon 41313511
Lengdegrad 13.117842
Breddegrad 64.643056

Skorovasmat og Skjenkestova er ei kulturverksemd i Øver-Namdalen. Vi arbeider med mat- og drikkekultur, og ønskjer å gje våre gjestar/kunder gode opplevingar. Vi held til i den nedlagte skolen i det tidlegare gruvesamfunnet Skorovas, og produserer kjøtvarer på garden Lyshaug.

Skorovasmat AS vart etablert i 2003, og har basis i garden Lyshaug i Røyrvik kommune. Her har vi produsert kjøtvarer frå sau/lam, storfe og gris, og foredla råvarer frå skog og fjell, m.a. elg, bjønn og rein. Vi produserer mat med grunnlag i lokale tradisjonar, men driv òg eksperimentering og fornying. Hovudprodukt er røyakjøt og pinnekjøt.

Skjenkestova i Skorovas kom til ved at Skorovasmat kjøpte ein etasje i den nedlagte skolen i Skorovas, og innreia kjøken og produskjonslokale i skolekjøkenet, og skjenkestove/serveringslokale i sløydsalen. Sløydsalen var forøvrig kombinert med kapell i si tid. No serverer vi m.a. 500 sortar øl og 140 sortar akevitt på Skjenkestova. Vi serverer mat på førehandsbestilling.

Skorovasmat og Skjenkestova kombinerer tradisjon og fornying, og samarbeider m.a. med Norsk Kulturarv. Vi er òg medeigar i NamNamdalen, og medlem i Visit Namdalen.

Les mer