Bedrifter som er sertifisert ved Norsk Økoturisme tilbyr natur- og kulturopplevelser med lokal forankring og ekte møter med mennesker og natur.

Norsk Økoturisme

Økoturisme skal komme både naturen og lokalbefolkningen mest mulig til gode, og aktiviteter som tilbys skal ikke føre til noen negative konsekvenser, hverken for natur eller kultur. Sertifiseringsordningen Norsk Økoturisme bygger på internasjonale prinsipper for økoturisme, og ivaretar internasjonale mål anbefalt av FN og Den Internasjonale Økoturismeforeningen. Samtidig har norsk naturbrukstradisjon, vår reiselivsstruktur og våre miljøutfordringer fått satt rammene for økoturisme i Norge.

Tilfredsstiller man kriteriene for Norsk Økoturisme, lever man også opp til internasjonale mål for økoturisme. Ønsker man å være blant de beste i verden på økoturisme og utnytte de markedsmulighetene dette kan gi, så er første trinn å bli en godkjent Norsk Økoturisme-bedrift.

7 grunnleggende prinsipper for Norsk Økoturisme

En økoturismebedrift:

 • Er natur- og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.
 • Bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.
 • Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.
 • Bidrar positivt i lokalsamfunnet, benytter lokal arbeidskraft, lokale tjenester og råvarer, jobber for økt samarbeid og utviser et generelt samfunnsansvar.
 • Bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.
 • Stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
 • Tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.

  Om sertifiseringen:

  Vi anbefaler alle bedrifter som vurderer sertifisering, å først lese gjennom kriteriene for godkjenning. På den måten vil man få et innblikk i definisjoner, prinsipper og krav som ligger til grunn for ordningen og sertifiseringen. Førstegangssertifisering er gjeldende for en 4 årsperiode, og prisen er kr. 9 000,. eks. mva. Prosessen består av fire trinn:

 • Registrering
 • Kartlegging
 • Søknad (kan inkludere et bedriftsbesøk)
 • Godkjenning

  Vi jobber for tiden med digitalisering av søknadsskjema. Disse vil bli tilgjengelige her når de er klare. I mellomtiden kan spørsmål rettes til Nadja Hartikkala, epost: nadja@hanen.no Telefon: 928 15 204

  Her finner du oversikten over sertifiserte økoturismebedrifter.