Jubileumskonferanse Stolthet og Mangfold.

HANEN opp igjennom

Jubileumskonferanse Stolthet og Mangfold

25 år har gått og hva var egentlig grunnlaget og tankene bak den
utviklingen vi har sett i disse årene innen både gårdsmat og bygdeturisme?

Vi har invitert de fremste personene fra den gang og som også har preget utviklingen helt fram til i dag.

Vi inviterer til konferanse på Rampen i tidligere Landbrukets hus
med den kjente adressen Schweigaardsgate 34
Torsdag 27 oktober 0900-1530.
Det blir lunsjteater og festmiddag.

Til å lede oss gjennom dagen har vi fått Pål K. Medhus, fra Høve Støtt og Ostebygda

Mer om jubileumskonferansen

Billetter

Konferanse med lunsj
Konferanse + Lunsj + Middag inkl. drikke