Gardsmathanen er et kvalitetsmerke for mat og drikkeprodukter, gårdsbutikker og serveringssteder som er medlem av HANEN.

Gardsmathanen for matprodukter knytter seg til produksjon av mat og drikke produkter på norske gårder der de sentrale innsatsfaktorene for produktet er fra bedrifter knyttet til norsk primærnæring (dvs gårdsbruk, reindrift, utmarksnæring og fiskeri).

Det er sentralt at foredlingen av produktet har et håndverksmessig preg og at produktet har en tilknytning til gården enten ved at det vesentligste av råvarene kommer derfra eller ved at foredlingen av produktet skjer på gården med i størst mulig grad lokale norske råvarer.

For gårdsbutikker som har fått Gardsmathanen gjelder at butikken bør være en del av en gård og at mange av varene som selges i gårdsbutikken oppfyller kravene til Gardsmathanen.

For serveringssteder som har fått Gardsmathanen gjelder at stedet bør ligge til en gård eller i et området hvor det er primærprodusenter. Maten som serveres må være egenprodusert eller oppfylle kriteriene for merking med gardsmathanen. Det viktig at historien bak maten formidles til spisegjestene.

En Gardsmathane skal gi deg som gjest og kunde en trygghet for at det du kjøper og spiser er ekte og lokalt.

Sentrale dokumenter: