Vegskilt logo

Veghaneskiltet er vegskiltsymbol 650.40 for "Gardsmat/bygdeturisme". Skiltet er en del av Vegvesenets serviceskiltordning og skal gi de veifarende en indikasjon på at man her finner man et tilbud innen gårdsmat og bygdeturisme.

Skiltordningen skal bidra til å synliggjøre bedriftene, og føre veifarende frem til bedriften.

Sommeren 2005 kom de første vegskiltsymbolene for ”Gardsmat/bygdeturisme” på plass. Det var en stor begivenhet for HANEN at organisasjonen fikk offentlig vegskiltsymbol som synliggjør bedrifter med denne type tilbud.

 

Kvalitetssikring av skiltordningen er viktig, og vel så viktig er det at bedrifter som har dette skiltet har et kommersielt tilbud til veifarende. HANEN har ansvaret for å godkjenne at kvaliteten på tilbudet virksomheten har, tilfredsstiller de krav som stilles og kan knyttes til HANENs verdigrunnlag. Bedrifter som ønsker serviceskiltet "Gardsmat/bygdeturisme", må derfor i første instans søke HANEN om godkjennelse. Merk at det er Statens Vegvesen som har ansvaret for selve skiltsøknaden.

Man må ikke være medlem i HANEN for å få serviceskiltet, men som medlem får man en redusert administrasjonskostnad i forbindelse med søknaden.

Søknad og spørsmål om Veghanen kan rettes til Elin Hodne: elin@hanen.no

God tur med Veghanen som veiviser!

Sentrale dokumenter: