Amberslåtta Gård

Fjøs i vinterprakt.   Fotograf: Magnus Huseby

Limousin under regnbuen. Dette bilde vant en fotokonkuranse i Tyr   Fotograf: Kari Elida Kaasa Huseby

Avlsoksen, en utrolig snill gutt.   Fotograf: Magnus Huseby

Innholdet i våre kjøttpakker på 10 kg.   Fotograf: Magnus Huseby

Noen av ungdyra våre.   Fotograf: Magnus Huseby

Se i kart Bedriftens nettside
Adresse Amberslåtta Gård, Torstølveien 8
3750 Drangedal
Telefon 90729925
Lengdegrad 8.83387
Breddegrad 59.081261

Velkommen til Amberslåtta Gård i Telemark! Dypt inne i Telemarkskogene holder Amberslåtta Gård til, og vi er stolte kjøttprodusenter av storfe av rasen Limousin. Du har mulighet til å bestille førsteklasses råvarer direkte fra gården. http://amberslaatta.no/pages/priser/ Vi slakter våre dyr hos Jens Eide Slakteri i Lillesand, ca to timer fra oss. Når vi har bestillinger nok inne og slakteklare dyr, kjører vi strekningen Lillesand - Oslo langs E18 med egen kjølebil, endestopp er NVH på Adamstua .

Gården og gårdsdrift

Vi har om lag 15-20 kalvinger i året. Hovedvekt av kalvingene skjer om våren, i april. I denne perioden er vi mer i fjøset enn i eget hus, og som ytterligere hjelp til å overvåke begivenhetene, har vi installert kamera så vi kan følge med selv om vi er hjemom en tur.

I slutten av mai, begynnelsen av juni slippes ku, kalv og ungdyr på beite. Vi har dem på tre forskjellige steder per i dag. Her går de hele sommeren og pleier et kulturlandskap som trenger beitedyr, de får rikelig med mosjon og får leve sammen naturlig som en flokk.

I september/oktober tas dyrene hjem igjen, nå skilles de eldste kalvene fra moren og de fôres med rundballer og evt litt kraftfôr. Kvigene går inn i en ”grassfeed”-produksjon, og får bare bittelitt kraftfôr i starten for at de skal takle overgangen uten mor og bli vant til oss mennesker igjen. Deretter blir det kun høy og rundball på dem. Oksene får mer kraftfôr. Alle har tilgang på saltstein, grovfôr og vann hele tiden. De dyrene som ikke får kraftfôr, får i tillegg et multitilskudd av vitaminer og mineraler for å få dekket sine behov for en riktig og sunn vekst.

Oksene er klare til slakt ved ca 12-15 mnd alder. Slaktet veier de da rundt 300-320 kg. Kvigene som ikke settes på til egen rekruttering, går til de er rundt to år, kanskje mer, men disse blir likevel litt lettere en oksene.

Ikke økologisk, men vi har nå Grass fed dyr.

Vi driver ikke økologisk av den enkle grunn at vi ikke har jord nok til å skaffe grovfôr nok som økologisk produsent. I forhold til dyrerne har disse vilkår som tilfredsstiller kravene til økologisk drift og vel så det. Ingen dyr hos oss står oppbundet. Dyrene går i flokker også inne i fjøset der de kan pleie naturlig sosial omgang. Det er minst en eteåpning i fôrhekken til hvert dyr, og alle har en liggeplass tilgjengelig. Arealene de kan bevege seg på, er store. Alle har tilgang til å kunne fritt gå ut og inn som de vil. Jeg vil si at i fjøset hos oss har vi tilstrebet å gi dyrene våre et miljø som er så tilnærmet likt naturen som det er mulig å få det innenfor gjerder.

Det er lite sykdom på dyrene våre, men dersom vi en sjelden gang må gi medisiner, praktiserer vi Debio sin tilbakeholdelsesfrist for slakt. Dette vil i hovedsak si at vi dobler den tilbakeholdelsesfristen som Statens Legemiddelverk har satt på preparatet.

Les mer