M/S Storsjø

Storsjøen Marinekorps i forbindelse med markering 20.juni 2015

Besiktigelse av båten i forbindelse med markering 20.juni 2015

Båten på sin «vante» plass i Åsheim på 60-tallet

Foto fra Botillodden, antatt fra 30-tallet.

Sketsj «Fløtar-Lars» i forbindelse med markering 20.juni 2015

Se i kart Bedriftens nettside
Adresse Postboks 14 Åkrestrømmen
2485 Rendalen
Telefon 90048348
Lengdegrad 11.2169
Breddegrad 61.6814

Renavassdraget har i århundrer vært en viktig transportåre for tømmerfløting. Våren 1912 sto D/S Storsjø – på folkemunne kalt «Dampern» - klar til å settes i arbeid, og bidro til viktig økonomisk vekst til Rendalen i sine år. I 1984 var det slutt på tømmerfløtingen – da kundene ville ha ferskere vare – og transporten ble flyttet over på vei. M/S Storsjø ble fraktet tilbake til Storsjøen 7.august 2014, etter mer enn 20 års «utlendighet» på Mjøsa.

Båten er på mange måter et symbol og en påminnelse om historien og en viktig æra for Renavassdraget, en «levende» påminnelse om en forgangen tid. Både slitet og fremgangen. Både vassdraget, sjøen, båten, skogsarbeid og fløting er en viktig del av vår nære historie. I tillegg til å sette båten i drift i sommerhalvåret, er det viktig også å nedtegne historien; både sjøens og vassdragets historie og betydning for lokalsamfunnet, men også skogen som ressurs og grunnlag for noens rikdom, andres overlevelse. Skogsdrift og fløting har vært bærebjelkene og livsgrunnlaget for Rendalens historiske utvikling og i sin tid var Strømmen Skog og Landarbeiderforening – den lokale fagforeningen for skogsarbeidere og fløtere - Norges klart største ! Og når våren kom så var på mange måter slitet, kulda og snøen glemt, så kom fløtinga – om aldri så farlig (i realiteten livsfarlig) og slitsom og krevende - som en mer romantisk dessert. Et lite årlig eventyr. Sjøl om fløtinga også i realiteten var mer slit enn romantikk.

Venneforeningen M/S Storsjø sitt formål er å arbeide for at M/S Storsjø og historien knyttet til båten bevares for all fremtid, til beste for Rendalen og rendøler, men også kultur- og historieinteresserte besøkende og turister. Venneforeningen M/S Storsjø vil ha ansvaret for å drifte og vedlikeholde båten inkl. vinteropplag etc., men vil altså over tid ha som målsetting å nedtegne fløtingens historie i Rendalen. Båten vil ha sitt hjem i det naturlige amfiet i Dampbåtvika på Storsjøen østside – et par kilometer fra Tettstedet Åkrestrømmen.

Nå er M/S Storsjø klar for å ta i mot deg - velkommen!

Les mer