Halne Sameige

Øvre Båtstjødn

Halnefjorden

Øvre Trestiklan

Svartvassdalen

Øvrestølen

Se i kart Bedriftens nettside
Kontaktperson Lars Hamarsbøen
Adresse Kvislavegen 25
3580 Geilo
Telefon +4732088112
Mobiltelefon 41206325
Lengdegrad 7.785495
Breddegrad 60.439432

Halne Sameige ligger på Hardangervidda delvis innenfor landskapsvernområde. Utleie av jakt og fiske/m enkle hytter. 5-10 års leiekontrakter.

Halne Sameige forvalter ca 127.000 dekar eiendom for 89 andelseiere på Hardangervidda i Hol

kommune, Buskerud. Sameiget strekker seg fra Haugastøl i nord, Krækja og fylkesgrensa i vest,

Halne og Hein i sør og Monsbu/Krækjaheie i aust. Store deler av sameiget ligger i

landskapsvernområde. Virksomheten er utleige av hytter og inntekt av festetomter, utleige av terreng

for rypejakt, utleige av fiskeretter, salg av villreinjaktkort og beiteutleige.

Les mer