Storsjøen Fiskeforening

Sik på vei ombord   Fotograf: Bjørn Nytrøen-Rygh

Dagsfangst sikfiske 2014   Fotograf: Bjørn Nytrøen-Rygh

En kveld på Storsjøen   Fotograf: Kari Nytrøen

Det går mot natt i sørenden av Storsjøen   Fotograf: Bjørn Nytrøen-Rygh

Storørret og et par litt mindre   Fotograf: Bjørn Nytrøen-Rygh

Storsjøen sett fra Burua mot sør   Fotograf: Bjørn Nytrøen-Rygh

Logo liggende

Se i kart Bedriftens nettside
Kontaktperson Bjørn Nytrøen-Rygh
Adresse Hårennveien 1144
2485 Rendalen
Telefon 93467040
Lengdegrad 11.209231
Breddegrad 61.563159

Storsjøen Fiskeforenings målsetting er å utvikle en bærekraftig fiskebestand som er attraktiv for alle aktuelle interessegrupper.

Storsjøen Fiskeforening har som formål å samle alle fiskerettshavere, yrkesfiskere, sportsfiskere og andre interessenter med naturlig og dokumentert tilknytning til Storsjøen, for derigjennom på best mulig grunnlag å forvalte og utvikle fisket både for samfunnet og for rettighetshavere, samt målrettet arbeide for å sikre en langsiktig rik, balansert og bærekraftig fiskebestand i Storsjøen i Rendalen.

Storsjøen Fiskeforenings målsetting er å utvikle en bærekraftig fiskebestand som er attraktiv for både rettighetshavere og sports-og næringsfiskere, tilrettelegge for gode rammevilkår og optimal tilgjengelighet for alle aktuelle målgrupper, samt over tid arbeide for kommersiell næringsutvikling og sysselsetting innen innlandsfiske.

Les mer