Femundmat AS

Velkommen til vårt lokalmatutsalg kombinert med kafe! :)

1 plass under rakfisk nm i Vauldalen 2019

Vår sikkaviar er en skikkelig delikatesse!

Se i kart Bedriftens nettside
Adresse Hylleråsveien 1
2440 Engerdal
Telefon 90573080
Lengdegrad 11.961098
Breddegrad 61.757216

Vi fisker, røyker, graver og videreforedler sik fra innsjøene i Femundsområdet. Disse varene, sammen med vår egen rakfisk og varer fra totalt 35 andre lokalmatprodusenter selger vi i vårt kombinerte utsalg/kafe i Engerdal Sentrum. Denne er åpen mandag til lørdag hver uke året rundt. Engersjøen har i uminnelige tider vært et av distriktets høyest skattede fiskevann og vannet var en viktig bidragsyter for å holde sulten fra døra, i et jordbruk som var marginalt. I 1784 skrev Trysils første sogneprest den første bygdeboka for distriktet. Der kan vi lese følgende: "Den slemmere enn dyvelsdræk stinkende rakefisk - maa jeg først melde. Mange af mine læsere torde maaske aldrig have hørt tale om denne nydelige spise. Hvo der eengang vilde forlyste sin smag med en mundfuld af denne ret, fik neppe frihet til at give damerne et kys." Da var fisken lagt ned som rakfisk i generasjoner, og det lages fortsatt både barn og rakfisk i sjumilsskogen.....

Lengst sør i vannet ligger de gamle båtstøene, og lengst i nord, 18 km unna, ser vi enda kunstig bygde holmer som ble brukt ved notdrag.

Etter at Tryslinger flyttet ut og stiftet den første bosettingen ved Engersjøen på første halvdel av 1700-tallet, har sjøen og fremfor alt siken betydd mye for overlevelsesmulighetene i de karrige dalstrøkene. For å ha tilgang til fisk året rundt var det nødvendig å kunne prosesser for å bevare fisken på ulike måter. Den sikreste måten var kombinasjonen av salt og lave temperaturer. Fisket ble derfor av naturlige årsaker lagt til høsten. Det kunne også ha sammenheng med slåttonn, og gytetider, men temperatur var nok en viktig årsak. Fisken som ble konsumert ble etter hvert ut over vinteren til det som vi kaller for rakfisk. Nå fokuserer vi vår produksjon på lokal sik, og lager både varmrøkt, gravet og rakfisk.

For øvrig er sjøen, fisken, og ikke minst rakfisken omhandlet i Trysils første bygdebok; Beskrivelse over Trysild Præstegjeld, skrevet av presten Axel Christian Smith i 1784.

Les mer