HANEN er en landsdekkende næringsorganisasjon for virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. HANEN har i overkant av 480 medlemsbedrifter over hele landet, og vi er i stadig vekst. Organisasjonen ledes av et hovedstyre med 6 medlemmer og et nasjonalt sekretariat på 4 personer som står for den daglige driften. Hele landet er delt inn i 12 regionlag, ledet av hvert sitt regionstyre med regionleder.

HANENs administrasjon – fra venstre Bernt Bucher-Johannessen, Nadja Hartikkala, Line Uldal og Ole Jonny Trangsrud.

HANEN styres etter etablerte vedtekter, et strategisk verdigrunnlag og en årlig handlingsplan. Disse blir vedtatt på det årlige Landsmøtet i organisasjonen. Landsmøtet (som bare har delegater valgt blant medlemmene i HANENs 12 regionlag), velger også HANENs hovedstyre og vedtar medlemskontingentsatsene for det kommende året. For HANEN er kvalitet en rettesnor for både organisasjonen og for det enkelte medlem. Serifiseringsordningen Norsk Økoturisme er et eksempel på dette.

Som en næringsorganisasjon tilbyr HANEN sine medlemmer et mangfold av tjenester og fordeler. HANEN hjelper sine medlemmer med mange ulike oppgaver (Mattilsynet, skjenkesaker, kataloghaier mm) og henviser til ekstern hjelp ved behov. Vi tilbyr også et sett medlemsfordeler hvor den mest sentrale er gratis oppføring på nettstedet HANEN.no. En annen viktig medlemsfordel er vår rabattavtale med Gjensidige.

HANEN er også en bransjeorganisasjon som representerer en hel næring overfor både lokale, regionale og nasjonale virksomheter og myndigheter. HANEN sitter i en rekke utvalg, råd, arbeidsgrupper, styringsgrupper m.v. på vegne av sine medlemmer. Som organisasjon sitter vi i stor grad på vegne av alle som tilbyr bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske her i landet.

HANEN samarbeider med Statens vegvesen om vegskiltsymbolet 650.40 for "Gardsmat / bygdeturisme", den såkalte Veghanen. HANEN godkjenner bedriftene som godkjennes for å kunne benytte skiltsymbolet. Denne godkjenningen bruker bedriftene så i sin kontakt med Statens vegvesen som bestemmer om bedriften kan få skilting, hvordan dette kan gjøres og som sørger for at skiltingen kommer på plass.

HANENs landsmøte på Gloppen Hotell i mars 2017.

HANEN har et aktivt samarbeid med mange organisasjoner og offentlige virksomheter. Innovasjon Norge er selvsagt en nær samarbeidspartner. Dessuten har vi kontakt med ulike departementer og direktorater – noen ofte og andre mer sjelden, alt etter behov og saker det arbeides med. Videre samarbeider vi nært med Bondens marked og Norsk gardsost. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og stiftelsen Matmerk er også sentrale samarbeidspartnere for HANEN. Vi er opptatt av å samarbeide med så mange relevante organisasjoner som vi kan på vegne av våre medlemmer.

HANENs målsetning er å bidra til at medlemsbedriftene blir styrket økonomisk samt markeds- og driftsmessig godt gjennom sitt medlemskap. Helt sentralt i det markedsmessige er vår presentasjon av medlemmene på Innovasjon Norges årlige arrangement Norwegian Travel Workshop (NTW) og vår egen Møtebørsen – Bygdeperler. Rent faglig bidrar HANEN med et eget nettbasert utviklingsverktøy som vi kaller Gardsutvikleren.no. Når det gjelder kompetanseutvikling, har vi også kontakt og samarbeid med flere forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Mest kontakt har vi med NMBU på Ås, men vi har også god kontakt med Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim og andre kompetanse- og forskningsmiljøer rundt om i landet.

HANEN er til hver tid involvert i ulike utviklingsprosjekter både i Norge og i utlandet – blant annet gjennom vårt medlemskap i EuroGites – det europeiske nettverket av bygdeturismeorganisasjoner (www.eurogites.org). Pågående sentrale prosjekter nå er Drinks of Norway, møtebørsen Bygdeperler og kvalitetssikringsprosjektet.

I tillegg til nettsiden www.hanen.no har HANEN også utviklet en spennende og praktisk app som viser deg veien til våre vakre bygdeperler. Appen er tilgjengelig både i App Store og Google Play.

HANENs overordnede målsetning er å skape merverdi for sine medlemmer!

Sentrale dokumenter: